KDV İADE VE MAHSUPLARINA İLİŞKİN RAKAMSAL HADLERİ BELİRLENEN TABLO
(GÜNCELLEME: 01/01/2008)

İade Hakkı Doğuran İşlem Teminatsız ve Raporsuz Nakit  İade Sınırı Kendi Borçlarına Mahsup Sınırı Mal veya Hizmet Satın Aldığı Mükelleflerin Vergi Borçlarına Mahsup İmkanı YMM Tasdik Raporu ile İade Alma Hakkı YMM TasdikRaporu İle İade Sınırı (Tam Tasdik Sözleşmesi İmzalamayanlar için ) Teyit Yapılan Belgeler
11 / 1 - a
Mal İhracı
4.000.YTL  84 No.lu Tebliğ Sınırsız  ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu )28, 84, 86  No.lu Tebliğ Sınırsız  ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28,84,86 No.lu Tebliğ) Var  1, 23,31  No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği G.B. TeyidiTeminat Mektubu
11 / 1 - a
Hizmet İhracı
4.000.YTL  84 No.lu Tebliğ Sınırsız( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu )28,84,86  No.lu Tebliğ Sınırsız  ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28, 84,86 No.lu Tebliğ) Var1, 23,31  No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği DAB Teyidi  Teminat Mektubu
11 / 1 - b
Yolcu Beraberi
4.000.YTL  84 No.lu Tebliğ Sınırsız  ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu )28,84,86  No.lu Tebliğ Sınırsız  ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28,84,86 No.lu Tebliğ) Var 1,15,23,31  No.lu YMM Tebliği 65.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği DAB Teyidi  Özel Fatura
11/1-b 
Taşımacılık, fuar, panayır
1.000.YTL  90 No.lu Tebliğ Yok Yok Yok Yok Teminat Mektubu
11 / 1 - c 4.000.YTL  84 No.lu Tebliğ Sınırsız  ( SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu )28,84,86 No.lu Tebliğ Sınırsız  ( SSK Borcu-İthaat nedeniyle doğan vergi borcu) (28,84 No.lu Tebliğ) Var1, 23,31  No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği G.B. TeyidiTeminat Mektubu
13 / a 200.YTL  73 No.lu Tebliğ Sınırsız73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)  Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 83,86 No.lu Tebliğ Var8, 23,31 No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu
 13 / b 4.000.YTL  73,93 No.lu Tebliğ Sınırsız81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 83,86 No.lu Tebliğ Var  8, 23No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu
13 / c
Araçlar (Petrol Aramaları) 
 4.000.YTL  73,93 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu) Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 83,86 No.lu Tebliğ Yok Yok Teminat Mektubu
13/c
Altın Gümüş, Platin Arama İşletme Zenginleştirme
 4.000.YTL  73,93 No.lu Tebliğ Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu, inceleme raporu veya YMM raporu Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu, inceleme raporu veya YMM raporu Var 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu
13/c
Rafinaj Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması
 4.000.YTL  93 No.lu Tebliğ Sınırsız 73,81,83,86,93 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)  Sınırsız 73,81,83,86,93 No.lu Tebliğ (SSK- ithaat nedeniyle doğan vergi borcu)  Var 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu
13 / d 4.000.YTL72, 73 No.lu Tebliğ Sınırsız73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)   Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 83 No.lu Tebliğ Var72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu
13/e 4.000.YTL93 No.lu Tebliğ Sınırsız73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)   Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 83 No.lu Tebliğ Var72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu
13/f 4.000.YTL93 No.lu Tebliğ Sınırsız73,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)   Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 83 No.lu Tebliğ Var72 No.lu KDVTebliğ 31 No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMMM Tebliği Teminat Mektubu
14 1.000.YTL 81,92 No.lu Tebliğ Sınırsız  50,81,83,86 No.lu Tebliğ  (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)  81,82,83,86 No.lu Tebliğ Var6, 23, 31 No.lu YMM Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
15 / 1-a 200.YTL 73,92 No.lu Tebliğ Sınırsız73,81,83,86 No.lu Tebliğ  (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu) Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)  81,82,83,86 No.lu Tebliğ Yok Yok Teminat Mektubu
15 /  1 - b 200.YTL  73,92 No.lu Tebliğ Sınırsız10,81,83,86 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi borcu)   Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 82, 83,86 No.lu Tebliğ Var 19, 23,31 No.lu Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
29 / 2
İndirimli Oran( Yıllık  İade )
4.000.YTL74 No.lu Tebliğ 4.000.YTL 81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu )  Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla     Var  9, 23,31 No.lu Tebliği 498.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
29 / 2
İndirimli Oran (Aylık  Mahsuben  İade)
Nakit İade Yok 4.000.YTL  81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu )Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla   Yok Var( Mahsuben İade)  9,23,31 No.lu Tebliğ 498.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu
29/2
İndirimli Orana Tabi Malların İhraç Amaçlı Teslimi (Dış ticaret sermaya şirketlerine, sektörel dış ticaret şirketlerine, yarıdan fazla hissesine sahip oldukları şirketlere kendi hisselerinin yarısından fazlasına sahip olan mükelleflere teslimde)
Nakit İade Yok SINIRSIZ  81,83,86,99 ve 101 No.lu Tebliğ (SSK-ithalat nedeniyle doğan vergi, elektrik, doğalgaz borcu )  Elektrik ve doğalgazın %51'i veya daha fazlası Kamuya ait kuruluşlardan temin edilmesi şartıyla   Yok Var 99,101 No.lu Tebliğ 498.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Yok
 9
Atık Kağıt, Hurda Plastik,  Hurda Metal
2.000.YTL72,92 No.lu Tebliğ Sınırsız  53,58, 81,86 No.lu Tebliğ   Sınırsız (SSK-İthalat nedeniyle doğan vergi borcu)81, 82, 83,85,86 No.lu Tebliğ Var 9, 23,31 No.lu Tebliği 249.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu

Tekstil, Konfeksiyon
Yok 2.000.YTL  81 No.lu TebliğKendi vergi SSK Prim Borçlarına mahsup  93 No.lu Tebliğ İşletmelerinde çalışanların  ücretlerine aitgelir vergisi stopaj ve SSK prim borçlarına mahsup talebi sınırsız 95 No.lu Tebliğ Yok Var 249.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Yok

91, 95, 96  Seri No.lu KDV Tebliği ile Getirelen Tevkifatlar
Miktarına bakılmaksızın teminat mektubu ve inceleme raporu 91 No.lu Tebliğ (Yapım işlerinde 1.000.-YTL'yi aşan iadelerde YMM raporu ibrazı ile 96 No.lu Tebliğ) 1.000. YTL95 No.lu Tebliğ  Aşan kısım teminat mektubu ve inceleme raporu  91, 95 No.lu Tebliğ(Yapım işlerinde YMM Raporu 95 No.lu Tebliğ ile) Limit ne olursa olsun teminat mektubu ve inceleme raporu 91, 95 No.lu Tebliğ Yapım işlerinde YMM raporu 96 No.lu Tebliğ (Mahsup ve nakit) 249.000.YTL  37 No.lu YMM Tebliği Teminat Mektubu

* 2007 YILINDA BU LİMİTLER 2008 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANLARINA GÖRE YENİDEN BELİRLENECEKTİR.

        Anasayfa       |       Hizmetlerimiz      |      Mevzuat      |      Vergi Takvimi      |      Pratik Bilgiler
Email: bilgi@tascilarymm.com