EMLAK VERGS KANUNU131929/7/19701357611/8/1970(4736 sayl Kanunun 4/A maddesiyle deien fkra,Geerlilik; 01.01.2002 Yrrlk; 19.01.2002)(5281 sayl Kanunun 43/4-b maddesiyle deien ibare,Geerlilik:01.01.2005,Yrrlk:31.12.2004) (4962 sayl Kanunun 15' inci maddesiyle deien fkra Yrrlk; 07.08.2003)(5378 sayl Kanunun 22' nci maddesi ile eklenen ibare Yrrlk; 07.07.2005)(4962 sayl Kanunun 15' inci maddesiyle eklenen cmle Yrrlk; 07.08.2003)(2536 sayl Kanunun 2'nci maddesiyle deien fkra) (5020 sayl Kanunun 9'uncu maddesiyle deien ibare; Yrrlk:26.12.2003) (*)(2536 sayl Kanunun 2'nci maddesiyle eklenen fkra) (3239 sayl Kanunun 104'nc maddesiyle eklenen fkra) (4369 sayl Kanunun 81/M-1 maddesiyle deien ibare. Yrrlk: 1.1.1999) (**) (4586 sayl Kanunun 14'nc maddesiyle eklenen fkra; Yrrlk:29.06.2000)(5020 Sayl Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen fkra; Yrrlk:26.12.2003) (*)(Deimeden nceki ekli) (**)(Deimeden nceki ekli) (4736 sayl Kanunun 4/C maddesiyle deien madde,Yrrlk; 01.03.2002)(4837 sayl Kanunun 4 nc maddesiyle son cmle kaldrlmtr Yrrlk; 11.04.2003)(**)(*)(4736 sayl Kanunla deimeden nceki balk) Verginin Dalm(**)(4837 sayl Kanunun 4 nc maddesiyle kaldrlan cmle)(***)(***)(4736 sayl Kanunla deimeden nceki madde) (3239 sayl kanunun 114'nc maddesiyle eklenen madde) (3239 sayl Kanunun 115'inci maddesiyle eklenen madde) (4751 sayl Kanunun 3 nc maddesiyle eklenen madde Yrrlk: 9.4.2002)(1446 sayl Kanunun 4'nc maddesiyle deien ekli) (1446 sayl Kanunun 4'nc maddesiyle deien ekli)
28/2/1971 tarihine kadarki dnemlere ait olarak tahakkuk edip de bu Kanunun yrrle girdii tarihe kadar tahsil edilmemi bina, buhran, savunma ve arazi vergisi borlarnn kanunun mer'iyetinden itibaren geecek ilk 2'nci ay sonuna kadar tamamn deyenlerin, vergi cezas ve gecikme zamlarnn % 90', 2'nci iki ay sonuna kadar tamamn deyenlerin vergi cezas ve gecikme zamanlarnn % 80'i ve 3'nc iki ay sonuna kadar tamamn deyenlerin vergi cezas ve gecikme zamlarnn % 70'i affedilir.

Bu devreye taalluk eden vergilerden ihtilafl bulunanlar (Kanunun mer'iyetinden sonra ihtilafl hale gelenler dahil) deme sresinin balad tarihten itibaren ikier aylk sreler ierisinde tamamen dendikleri takdirde 1'inci fkrada akland nispette aftan faydalanrlar.

1970 ylnda emlak vergisinin uygulanmasyla ilgili her trl giderlere harcanmak zere 1970 yl Bte Kanununun Maliye Bakanl ksmnn 14.000'inci blmne 14.496 numaral (Dier giderler) maddesine gerekli denei kaydetmeye veya bu tertibe ayn maksatla denek aktarmaya Maliye Bakan yetkilidir.
(2562 sayl Kanunun 28'inci maddesiyle kaldrlmtr.)(1446 sayl Kanunun 5'inci maddesiyle eklenen madde) (1446 sayl Kanunun 6'nc maddesiyle eklenen madde) (1446 sayl Kanunun 6'nc maddesiyle eklenen madde) (1610 sayl Kanunun 25'inci maddesiyle eklenen madde) (1610 sayl Kanunun 25'inci maddesiyle eklenen madde) (2350 sayl Kanunun 12'nci maddesiyle eklenen madde) (2350 sayl Kanunun 12'nci maddesiyle eklenen madde) (2350 sayl Kanunun 12'nci maddesiyle eklenen madde) (3239 sayl Kanunun 116'nc maddesiyle eklenen madde) (3239 sayl Kanunun 116'nc maddesiyle eklenen madde) (3239 sayl Kanunun 116'nc maddesiyle eklenen madde) (3365 sayl Kanunun 5'inci maddesiyle eklenen madde) (4444 sayl Kanunun 8'inci maddesiyle eklenen madde Yrrlk; 14.8.1999)(4736 sayl Kanunun 4/D maddesiyle eklenen madde,Geerlilik; 01.01.2002 Yrrlk; 19.01.2002) (5281 sayl Kanunun 43/4-c maddesiyle deien ibare, Geerlilik:01.01.2005, Yrrlk:31.12.2004)(4751 sayl Kanunun 4 nc maddesiyle eklenen madde Yrrlk: 9.4.2002) (4751 sayl Kanunun 4 nc maddesiyle eklenen madde Yrrlk: 9.4.2002) (5538 sayl Kanunun 7 nci maddesiyle eklenen geici madde Yrrlk; 12.07.2006)Email: bilgi@tascilarymm.com